Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009

4EVER >_<


Love .÷*****÷. .÷*****÷. You! .** ' ' **. .** ' ' **. .!. .** '
Love .÷*****÷. .÷*****÷. You! .** ' ' **. .** ' ' **. .!. .** ' ** ' **.9 .** ' ...ONLY... ' **. .B .+***+. .** ' ..LOVE.. ' **. .+***+. .H : ± : .** ' ' **. : ± : .U : *+.+´ .+**+. '.**. .**.' .+**+. `+.+* :Y `*-..........-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-..........-*´

** ' **.
lOVE YOU WITH ALL MY HEART !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

..::ღ♥kђî ¢Ảm †ђẤÿ rẰñg mÌñђ kO †ђỂ♥ღ::..

..::ღ♥ђÃÿ qµдÿ đẦµ đỂ ¢ђỈ mỘ† ñgưỜî đдµ♥ღ::..

..::ღ♥kђî ¢Ảm †ђẤÿ rẰñg kO †ђỂ ¢Ó ñђдµ ♥ღ::..

..::ღ♥xîñ ñђẮm mẮ† đỂ kђÓε mî đỪñg ưỚ†♥ღ::

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.